Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania z instruktorem lub własnym rodzicem (opiekunem prawnym) na małych głębokościach.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • wiek:
  • 10-11 lat - (kurs na stopień brązowy - PM/1),
  • 12 lat - (kurs na stopień srebrny - PM/2),
  • 13 lat - (kurs na stopień złoty - PM/3).
 • zaświadczenie lekarskie,
 • umiejętność pływania.

Przebieg szkolenia:
Lekcje i zajęcia praktyczne - od 8 godzin do 17 godzin (w zależności od rodzaju kursu). W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:

 • 4 nurkowania do głebokości 5 m w basenie lub w wodach otwartych o warunkach zbliżonych do warunków basenowych (kurs na stopień brązowy),
 • 4 nurkowania do głebokości 7 m w wodach otwartych (kurs na stopień srebrny),
 • 4 nurkowania do głebokości 10 m w wodach otwartych (kurs na stopień złoty).

Uprawnienia:
Nurkowanie z Instruktorem Płetwonurkowania lub własnym rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równoważnych innej organizacji do głębokości:

 • stopień brązowy: do 5 m w basenie lub w podobnych warunkach naturalnych,
 • stopień srebrny: do 7 m w wodach otwartych,
 • stopień złoty: do 10 m w wodach otwartych.

Po kursie uczestnik otrzymuje:
Książkę Płetwonurka Młodzieżowego KDP z wpisem brązowego, srebrnego lub złotego stopnia wyszkolenia (w zależności zakresu zakresu szkolenia) oraz międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS.

2

strony internetowe
strony internetowe