Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równoważnego stopnia w innej organiazacji,
 • od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) wykonanie co najmniej 40 potwierdzonych nurkowań stażowych na głębokość 10 m - 40 m, w tym przynajmniej 20 nurkowań na głębokość 30 m - 40 m, z których 10 musi być wykonanych w polskich wodach.
 • przeszkolenie specjalistyczne w zakresie patofizjologii nurkowania i I pomocy (PP),
 • ukończenie 3 dowolnych szkoleń specjalistycznych z niżej podanego wykazu:
  • nurkowanie w suchych skafandrach (SS1),
  • nurkowanie podlodowego (PL1),
  • nurkowanie morsko-wrakowe (WM1),
  • nurkowanie jaskiniowe (PJ1),
  • fotografia podwodna (PF1),
  • wideofilmowanie podwodne (PWF),
  • nurkowanie nitroksowe (PN1),
  • nurkowanie w aparatach SCR (PR),
  • pierwsza pomoc tlenowa DAN,
  • archeologia podwodna (PA1),
  • przygotowanie mieszanin oddechowych (GB1).
 • uprawnienia do prowadzenia małych jednostek pływających o napędzie mechanicznym.

Przebieg szkolenia:
Seminaria i wykłady (20 godzin) oraz zajęcia praktyczne (36 godzin) w ciągu 7 dni szkoleniowych (*), obejmujących 15 nurkowań, w tym 4 nurkowania na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 50 m, - łącznie minimum 5 godzin pod wodą.

(*) Kurs na stopień P3 może być prowadzony również w systemie weekendowym po spełnieniu następujących warunków:

 • kadra kursu musi się składać wyłącznie z instruktorów M2+ lub M3,
 • program szkoleniowy należy zrealizować w okresie nie dłuższym niż 60 dni, licząc od daty rozpoczęcia kursu,
 • kierownik szkolenia kursu musi być zaakceptowany przez KDP.

Uprawnienia:
Płetwonurek KDP/CMAS*** (P3) ma prawo:

 • nurkować z wykorzystaniem powietrza do głębokości 50m,
 • kierować pod wodą zespołem płetwonurków posiadających kwalifikacje KDP/CMAS* (P1), KDP/CMAS** (P2), KDP/CMAS*** (P3) (lub kwalifikacje równoważne innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy
certyfikat Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3).

5_400

strony internetowe
strony internetowe