Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin trimiksowych w wodach otwartych do głębokości 90 metrów.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • stopień Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3) lub równorzędne kwalifikacje innych organizacji,
 • stopień Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS drugiego stopnia (PN 2) lub równorzędne kwalifikacje innych organizacji,
 • wykonanie 15 nitroksowych nurkowań dekompresyjnych po uzyskaniu stopnia PN2 lub równoważnego stopnia innych organizacji, w zestawach 2 – butlowych i z butlą boczną, w tym 4 nurkowań w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs,
 • wykonanie minimum 20 nurkowań powietrznych po uzyskaniu stopnia P3 lub równoważnego stopnia innych organizacji na głębokościach poniżej 35 metrów w ciągu 12 miesięcy poprzedzających kurs,
 • posiadanie następującego sprzętu nurkowego:
  • zestaw dwubutlowy (2 x min. 2.0 Nm3) z zaworem umożliwiającym separacje butli,
  • kompensator pływalności typu skrzydło o wyporności min. 30 litrów ,
  • 2 butle boczne o pojemności min 7 dm3, w tym jedna „czysta tlenowo”,
  • 3 automaty oddechowe z manometrami HP, w tym jeden z wężem LP o długości 2m,
  • 1 automat oddechowy „czysty tlenowo” z manometrem HP,
  • 2 niezależne źródła światła,\
  • 2 kołowrotki (długość linki min 65 m), 2 boje dekompresyjne,
  • 2 urządzenia do pomiaru czasu i głębokości, 2 maski, 2 urządzenia do cięcia.

Przebieg szkolenia:
Wykłady (20 godzin) oraz zajęcia praktyczne (30 godzin), w tym 6 nurkowań na głębokościach 20 m - 65 m w ciągu 6 dni szkoleniowych (*). Minimalny czas każdego nurkowania 45 min., maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie 1,4 bara w czasie nurkowania, 1,6 bara podczas dekompresji, maksymalne ciśnienie parcjalne azotu 4.0 bara.
(*) Szkolenie może być realizowane etapami w ciągu 30 dni.

Uprawnienia:

 1. Nurkowanie z wykorzystaniem mieszanin trimiksowych.
 2. Maksymalna głębokość nurkowania określona jest następująco: max. ppO2 - 1.4 bara, max. ppN2- 4.0 bara.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Trimiksowego KDP/CMAS (PT).

strony internetowe
strony internetowe