Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające przyczynianie się do ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego oraz współuczestnictwo w realizowanych badaniach archeologicznych zmierzających do jego lepszego poznania.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 18 lat,
  • Stopień Płetwonurka KDP/CMAS * (P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji.

Przebieg szkolenia:
Wykłady (20 godzin) oraz zajęcia praktyczne (10 godzin), w tym udział w pracach archeologicznych prowadzonych przez jednostkę naukowo-badawcza organizująca szkolenie.

Uprawnienia:
Udział w podwodnych pracach archeologicznych w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia płetwonurkowego KDP/CMAS.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Archeologa KDP/CMAS (PA 1).

strony internetowe
strony internetowe