Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w morzu i nurkowanie turystyczne na wrakach (z wyłączeniem penetracji wnętrza wraku).

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 16 lat,
  • stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
  • minimum 15 potwierdzonych nurkowań po uzyskaniu stopnia P1.

Przebieg szkolenia:
Wykłady (12 godzin) oraz zajęcia praktyczne (10 godzin) w ciągu 3 dni szkoleniowych, w tym 4 nurkowań o łącznym czasie min. 2 godziny, w tym 3 nurkowania na wrakach w zakresie głębokości 5 m - 30 m.

Uwaga:
Zajęcia praktyczne dla uczestników posiadających P1 odbywają sie w zakresie głębokości 5 - 20 m.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat KDP/CMAS.

strony internetowe
strony internetowe