Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające dokonanie niezbędnych obliczeń składu żądanej mieszaniny oddechowej, bezpiecznego przygotowania mieszanin oddechowych i napełniania nimi sprzętu nurkowego.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • stopień Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS 1o (PN1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji.

Przebieg szkolenia:
Wykłady (6 godzin) oraz praktyczne zajęcia warsztatowe (4 godziny).

Uprawnienia:
Przygotowanie mieszanin oddechowych i napełnianie nimi sprzętu nurkowego.

Uwaga:
W przypadku świadczenia usług w zakresie napełniania butli mieszaninami oddechowymi osobom trzecim wymagane jest dodatkowo Uprawnienie Urzędu Dozoru Technicznego do napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka KDP/CMAS "GB 1".

strony internetowe
strony internetowe