Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu półzamkniętym z użyciem mieszanin nitroksowych.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • minimum Stopień Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równorzędne kwalifikacjeinnej organizacji,
  • minimum Stopień Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS 1 st. (PN1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
  • 15 nurkowań po uzyskaniu stopnia P2 lub równoważnego stopnia innych organizacji, w tym 5 nurkowań nitroksowych.

Przebieg szkolenia:
Wykłady (10 godzin) oraz zajęcia praktyczne (15 godzin), w tym 1 nurkowanie w płytkiej wodzie i 4 nurkowania w wodach otwartych w ciągu 3 dni szkoleniowych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS. Czas każdego nurkowania 30 min., maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie oddechowej 1.5 bara.

Uprawnienia:
Nurkowanie w aparatach oddechowych o półzamkniętym obiegu mieszaniny nitroksowej o stałym składzie procentowym w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia płetwonurkowego KDP/CMAS, lecz nie głębiej niż 40 metrów.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka „SCR” KDP/CMAS (PR).

strony internetowe
strony internetowe