Lokalizacja:
Dąbrowa Górnicza

Głębokość maksymalna:  17 metrów.
Głębokość średnia: 5,91 metrów.
Powierzchnia: 2,08 km2,
Długość zbiornika: 2,02 km,
Srednia szerokość jeziora: 1,03 km,
Maksymalna szerokość jeziora: 1,51 km,
Długość linii brzegowej: 6,49 km,
Widoczność średnia: widoczność w ciągu roku utrzymuje się między 2-3m

Dojazd:
Dojazd nad zbiornik jest mocno ograniczony, głównie przez znaki zakazu wjazdu. Wzdłuż całego zbiornika prowadzi ścieżka spacerowa umożliwiająca przemieszczanie się pieszych. Nurkowie nad akwen dojeżdżają od dwóch stron. Strony wschodniej i wtedy nurkują w okolicy "przystani żeglarskiej"oraz od strony zachodniej i nurkują na "słupach".

Opis akwenu:
Pogoria III (istnieje także Pogoria I, II , IV) jest sztucznym zbiornikiem wodnym powstałym w 1974 roku. Utworzony został jako rezerwowe źródło wody na potrzeby "Huty Katowice".
Zbiornik Pogoria III jest zbiornikiem przepływowym o sporadycznych wahaniach stanów wody.
Jeżeli chodzi o podwodne życie, to do głębokości ok. 7-8 m. dno pokrywa kobierzec roślin, wśród których bardzo często spotkać można liczne gatunki ryb. Występują okonie, szczupaki, węgorze, amury, sumy, płocie, leszcze, karpie a także bardzo liczne raki pręgowate.
Głębokość Pogorii III w większej części nie przekracza 3 m., miejsca głębsze występują w północnej części. Najczęściej nurkuje się "na słupach" oraz koło "przystani żeglarskiej. Tzw. "słupy" to najgłębsze miejsce akwenu, można tam osiągnąć głębokość 17 m. Najlepiej umiejscowienie wszystkich atrakcji można zobaczyć na poniższej mapce.

Niebezpieczeństwa:
Nurkując w okolicach przystani warto zabierać ze sobą boję, można spotkać tu surfingowców, którzy mogą stanowić zagrożenie dla nurków. Posiadania boji może również wymagać policja wodna (dotyczy okresu letniego).
Trzeba także pamiętać o wędkarzach, zarzucających swoje wędki tak, że łatwo się w nie zaplątać (szczególnie przy brzegu).

Baza nurkowa:
Brak

Inne uwagi: 
W weekendy nad zbiornik przyjeżdża sporo osób, wiec może być problem z zaparkowaniem.

* informacje pochodzą ze strony www.nurkomania.pl

strony internetowe
strony internetowe