Warunki dopuszczające do kwalifikacji:

  • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3),
  • od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3) wykonanie przynajmniej100 nurkowań w różnych warunkach klimatycznych i hydrologicznych.

Zasady kwalifikacji:
Kwalifikacje Płetwonurka KDP/CMAS**** (P4) nadawane są na podstawie wniosku Komisji Kwalifikacyjnej KDP analizującej rejestr nurkowań i inne informacje zawarte w Książce Płetwonurka kandydata.

Uprawnienia:

  • organizowanie i nadzorowanie nie szkoleniowych imprez płetwonurkowych o dużym zasięgu lub o wysokim stopniu trudności (duże obozy i wyprawy turystyczne, ekspedycje nurkowe realizujące programy poznawcze),
  • kierowanie zespołem Płetwonurków KDP/CMAS *** (P3) zatrudnionych w centrum nurkowym lub turystycznej bazie nurkowej.

Po nadaniu stopnia kandydat otrzymuje wpis do Ksiązki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka KDP/CMAS**** (P4).

6_400

strony internetowe
strony internetowe