Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu w praktyczny sposób zapoznaje się ogólnie ze sprzętem do nurkowania, elementarnymi zasadami techniki nurkowania oraz z systemem szkolenia i certyfikacji KDP/CMAS.

Warunki uczestnictwa w kursie:
ukończone 10 lat,
pisemne oświadczenia o własnej odpowiedzialności zdrowotnej podczas szkolenia płetwonurkowego (w imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub prawni opiekunowie),
umiejętność pływania na dystansie 100 m (sprawdzian).

Przebieg szkolenia :
Pogadanka (60-90 minut) i zajęcia praktyczne (75-120 minut) w basenie lub wodach otwartych, w tym jedno nurkowanie z instruktorem do głębokości 5 m, trwające 15-25minut.

Uczestnik otrzymuje:
Dyplom Ukończenia Szkolenia Wstępnego KDP/CMAS.

dyplom

strony internetowe
strony internetowe