Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych oraz umiejętności pozwalające na użycie czystego tlenu i nitroksu w procedurach dekompresyjnych.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 18 lat,
  • stopień Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
  • stopień Płetwonurka Nitroksowego (PN1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
  • 15 nurkowań po uzyskaniu stopnia (P2) lub równoważnego innych organizacji (w tym 5 nurkowań nitroksowych).

Przebieg szkolenia:
Wykłady (6 godzin) oraz zajęcia praktyczne (6 godzin) w ciągu 2-ch dni szkoleniowych, w tym 3 nurkowania nitroksowe w zestawach 2-butlowych i 1 butlą boczną w wodach otwartych (1 nurkowanie z użyciem do dekompresji tlenu lub nitroksu z zawartością tlenu powyżej 40%) w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS. Minimalny czas każdego nurkowania 20 min, maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie podstawowej - 1.4 bara, a w mieszaninie dekompresyjnej - 1.6 bara.

Uprawnienia:

  • nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniemmieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 - 1.6 bara) w zakresiegłębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS,
  • stosowanie na przystankach dekompresyjnych butli bocznych z czystym tlenem i mieszaninami nitroksowymi z zawartością tlenu powyżej 40%.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS 2 st. (PN2).

strony internetowe
strony internetowe