Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w wypełnionych wodą i pozbawionych zacisków grotach turystycznych ze stałym oporęczowaniem.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 18 lat,
  • stopień Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji.

Przebieg szkolenia:
Wykłady i ćwiczenia (9.5 godziny) oraz zajęcia praktyczne (10 godzin) w ciągu 3 dni szkoleniowych, w tym minimum 3 nurkowania w wodach otwartych (zalane kamieniołomy) do głębokości do 30m.

Uprawnienia:
Nurkowanie turystycznie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym w grotach morskich  i lądowych wypełnionych wodą i bez zacisków, w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Jaskiniowego KDP/CMAS 1o(PJ1).

strony internetowe
strony internetowe