Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające prawidłowe użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie na małych głębokościach z pełnoletnim płetwonurkiem o takich samych kwalifikacjach.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 14 lat
  • umiejętność pływania w poprawny sposób (sprawdzian),
  • złoty stopień Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS (PM) - szkolenie wg programu P1 bis.

Przebieg szkolenia (3 warianty):
Wykłady (16 godzin) i zajęcia praktyczne (24 godziny) obejmujące co najmniej 3 nurkowania do 5 m, 3 nurkowania do 10 m, 2 nurkowania na głebokość 10 m - 15 m i 2 nurkowania na głębokość 20 m - w tym 1 nurkowanie nocne - łącznie minimum 2 godziny pod wodą.

Warianty:
I) Kurs stacjonarny: 5 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych,
II) Kurs weekendowy: 3 weekendy po 2 dni szkolenia na wodach otwartych,
III) Kurs na pływalni i wodach otwartych: szkolenie na pływalni i w wodach otwartych, w tym 8 nurkowań w wodach otwartych - czas trwania całego kursu nie może przekraczać dwóch miesięcy.

Uprawnienia: Płetwonurek KDP/CMAS* (P1) ma prawo:

  • nurkować do głębokości 20m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o takich samych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub o równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji),
  • nurkować samodzielnie do głębokości 10 m z bojką asekuracyjną pod nadzorem pełnoletniej osoby z kwalifikacjami płetwonurka.

Po kursie uczestnik otrzymuje:
Książkę Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P1).

3

strony internetowe
strony internetowe