Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające zrozumienie mechanizmów patofizjologii i zastosowanie procedur ratowniczych i pierwszej pomocy.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • stopień Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji.

Przebieg szkolenia:
Wykłady (16 godzin) oraz zajęcia praktyczne (7 godzin) w Krajowym Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej, w tym przynajmniej 1 sprężenie w komorze ciśnieniowej.

Po kursie uczestnik otrzymuje zaswiadczenie KOMH o ukończeniu kursu i wpis do Książki
Płetwonurka KDP.

strony internetowe
strony internetowe